O nas

Koinonia Jan Chrzciciel w Łukowie jest częścią katolickiej Wspólnoty o tej samej nazwie, istniejącej w wielu krajach świata.

Duchowość Wspólnoty wyrażają trzy słowa – kerygmat, charyzmat i wspólnota.
Kerygmat – ponieważ chcemy głosić Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela.
Charyzmat – ponieważ głoszenie Dobrej Nowiny Bóg potwierdza znakami i cudami.
Wspólnota – bo do wzrastania w wierze potrzebny jest Kościół czyli chrześcijańska wspólnota.

Naszym powołaniem jest realizacja misji Jana Chrzciciela czyli  wskazywanie na Jezusa: „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Misyjne posłanie Chrystusa realizujemy przede wszystkim przez Domy Modlitwy, które są ewangeliczną siecią do połowu.

Od kilku lat prowadzimy  pracę z dziećmi, organizując festyny, różnorodne zajęcia w czasie letnich wakacji i ferii zimowych oraz prowadząc cotygodniowe spotkania dla dzieci.

Otwieramy się również na ludzi chorych, zagubionych, potrzebujących wsparcia i modlitwy. Prowadzimy cotygodniową modlitwę wstawienniczą. Bóg nas wyprowadził z niewoli do wolności, a my chcemy tę wolność nieść także innym.

Od 2008 r. działamy w parafii pw. Przemienienia Pańskiego, na terenie której znajduje się nasza sala spotkań i księgarnia Jana Chrzciciela.

W prawie cywilnym opieramy się na Fundacji Jana Chrzciciela w Łukowie z siedzibą przy ul. Dmocha 8/2.