Fundacja Jana Chrzciciela

Posiadamy osobowość prawną jako Fundacja Jana Chrzciciela w Łukowie z siedzibą przy ul. Dmocha 8/2.

KRS 0000094068
NIP 825 19 05 168

Konto bankowe:
95 2030 0045 1110 0000 0367 4210
Bank BNP Paribas