Jezus Uzdrawia

Oprócz systematycznych spotkań niedzielnych mamy też w niektóre niedziele szczególne spotkania, na których posługujemy modlitwą za chorych. Na te spotkania w sposób szczególny zapraszamy mieszkańców naszego miasta rozwieszając plakaty, rozdając osobiście zaproszenia. Można też o nich usłyszeć w ogłoszeniach parafialnych.


Jezus rzeczywiście żyje i uzdrawia!
On ma też wspaniałe dary dla Ciebie!